Muelles de compresión

Molles
Molles compressió a Barcelona
Molles compressió a mida
Molles compressió
  • Muelles de compresión Barcelona
  • Muelles de compresión a medida
  • Muelles de compresión de calidad
  • Muelles de compresión diferentes tipos

Les molles de compressió són un tipus de ressorts que actuen per crear una resistència quan se li aplica una força de compressió. Per a un correcte funcionament de la molla, existeixen diferents factors associats al disseny que s'han de tenir en compte abans de la seva fabricació.

  • Materials: Els més utilitzats són el acer, el carboni i el acer inoxidable. Existeix la possibilitat d'aplicar recobriments superficials en el ressort, bé per a una protecció contra la corrosió o bé per aconseguir un acabat visual concret.

  • Base de la molla: Els extrems dels ressorts de compressió amb freqüència tenen forma tancada i rectificada. D'aquesta manera s'incrementa la seva vida útil. Aquest base rectificada suposa que augmentin les espires actives i per tant que s'aconsegueixi la possibilitat de produir una major càrrega eficient en la compressió.

  • Allotjament de la molla: És important alhora de dissenyar una molla de compressió. Si va allotjat dins d'un tub, s'haurà d'establir una tolerància en el diàmetre exterior (De). En canvi, si per dins de la molla va ajustat un eix, haurem de respectar el diàmetre interior del mateix. (Di).

  • Sentit d'enrotllament:El sentit d'enrotllament té una importància relativa, no influeix directament en les funcions principals de comportament de treball. Si no s'especifica el sentit es fabricarà a dretes.