Molles de torsió

Molles
Molles
Molles
Molles
  • Molles de torsió Barcelona
  • Molles de torsió de qualitat
  • Molles de torsió a mida
  • Molles de torsió tots els tipos

Les molles de torsió s'utilizen en una gran quantitat d'aplicacions d'ús quotidià; des de pinces de roba fins a eines especials. Les seves espires són, en general, tancades i estan destinades a soportar esforços laterals o deformacions helecoïdals quan se li aplica un parell de forçes paral·leles d'igual magnitud i sentit contrari.

  • Materials: Els materials més utilitzats són l'acer, el caborni i l'acer inoxidable. A més, existeix la possibilitat d'aplicar recobriments superficials en el ressort, bé per una protecció contra la corrossió o bé per donar un acabat visual correcte.
  • Sentit d'enrollament i posició de les rames: és imporant tant especificar la direcció d'enrotllament en aquest tipus de molla, ja sigui a dretes o a esquerres, com detallar la posició de les rames: 0º, 90º, 180º, o 270º.
Nota: És aconsellable que en enviï un dibuix, plànol o mostra per a cotitzar la molla sol·licitada en el apartat de cotitzacions, degut a la multitid de formes que poden tenir en els extrems.